slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Ông Chung - Km 24- Mái nhật - Dầm - Khung kèo Smartruss - Ngói Nakamura 2 màu
17

TH 12

2115 lượt xem

Ông Chung - Km 24- Mái nhật - Dầm - Khung kèo Smartruss - Ngói Nakamura 2 màu

BIỆT THỰ VƯỜN - ÔNG ĐÀO MINH CHUNG, KM 24, (KẾ CÂY XĂNG MINH HOÀ), HÀM THUẬN NAM, BÌNH THUẬN
Diện tích mái: 210 m2
Thời gian khởi công dàn mái: 19/04/2013
Thời gian hoàn thành dàn mái: 8 ngày
Sản phẩm: Thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS
Hệ vì kèo: 2 lớp 
Ngói Nhật Bản Nakamura 2 màu
Đơn vị tư vấn, thiết kế và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG
 

  

Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top