slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà Ở - anh Trần Văn Tuấn, E26 Đường Trương Hán Siêu, TTTM Bắc Phan Thiết
28

TH 07

1771 lượt xem

Nhà Ở - anh Trần Văn Tuấn, E26 Đường Trương Hán Siêu, TTTM Bắc Phan Thiết

Nhà Ở - anh Trần Văn Tuấn, E26 Đường Trương Hán Siêu, TTTM Bắc Phan Thiết
Diện tích mái: 47 m2
Thời gian khởi công dàn mái: 28/7/2015 
Thời gian thi công dàn mái: 5 ngày
Sản phẩm: Hệ thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS
Hệ vì kèo 2 lớp
Ngói TNC N
ippon
Nhà thầu chính: Anh Bảo Cận
Tư vấn thiết kế, cấp vật tư và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG
Tag:
Lên top
Top