slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Chú Thuận - Bắc Bình - Mái nhật - Dầm- Khung kèo Zacs Inok - Nippon
08

TH 06

1362 lượt xem

Chú Thuận - Bắc Bình - Mái nhật - Dầm- Khung kèo Zacs Inok - Nippon

Biệt thự vườn - Ông: Lê Thuận - Thôn Lương Bình - Lương Sơn - Bắc Bình
Diện tích mái: 420m2
Thời gian khởi công dàn mái: 06/2017
Thời gian thi công dàn mái: 15 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ cường độ cao XÀ GỒ ZACS  AZ 70
Ngói lợp: 
Ng
ói TNC Nippon màu 01 bảo hành 15 năm
Nhà thầu chính: THẦU THIỆN
Đơn vị cung cấp vật tư và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNG
Xem VIDEO CLIP HÙNG HƯNG quay thi công thực tế: bấm vào đây
  
Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top