slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Chú Tư Kiến - Chùa Cây Thị - Mái bê tông dốc - Khung kèo Zacs Inok - Kamaki
24

TH 09

2112 lượt xem

Chú Tư Kiến - Chùa Cây Thị - Mái bê tông dốc - Khung kèo Zacs Inok - Kamaki

BIỆT THỰ VƯỜN: CHÚ TƯ KIẾN - CHÙA CÂY THỊ
Diện tích mái: 570 m2
Thời gian khởi công dàn mái: 09/2019
Thời gian thi công dàn mái: 10-12 ngày
Sản phẩm: BATTEN XÀ GỒ ZACS AZ70 CỦA NHÀ SÀN XUẤT BLUESCOPE LYSAGHT
Ngói lợp:  Ngói Nhật KAMAKI màu 10, bảo hành màu sắc 10 năm
Cung cấp vật tư và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯN
GTag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top