slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
CHÚ LONG - 110 TRƯNG TRẮC
26

TH 08

635 lượt xem

CHÚ LONG - 110 TRƯNG TRẮC

CHÚ LONG - 110 TRƯNG TRẮC Diện tích mái: 215,9 m2 Thời gian khởi công dàn mái: 07/2020 Thời gian thi công dàn mái: 12 - 15 ngày Sản phẩm: hệ kèo thép mạ hợp kim nhôm kẽm Smartruss Az200 của NSX Bluescope. Ngói lợp: Ngói nhật Nippon GS01 (bảo hành màu sắc 10 năm) Nhà thầu/ Thiết kế: anh Thắng. Cung cấp vật tư và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNG

CHÚ LONG - 110 TRƯNG TRẮC

Diện tích mái: 215,9 m2
Thời gian khởi công dàn mái: 07/2020
Thời gian thi công dàn mái: 12 - 15 ngày
Sản phẩm: hệ kèo thép mạ hợp kim nhôm kẽm Smartruss Az200 của NSX Bluescope
Ngói lợp: Ngói  nhật Nippon GS01 (bảo hành màu sắc 10 năm)
Nhà thầu/ Thiết kế: anh Thắng.
Cung cấp vật tư và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNG
Tag:
Lên top
Top