slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
CHỊ PHÁP - LIÊN HƯƠNG
10

TH 09

705 lượt xem

CHỊ PHÁP - LIÊN HƯƠNG

CHỊ PHÁP - LIÊN HƯƠNG Diện tích mái: 180 m2 Thời gian khởi công dàn mái: 07/2020 Thời gian thi công dàn mái: 12 - 15 ngày Sản phẩm: hệ kèo thép mạ hợp kim nhôm kẽm Smartruss AZ200 của NSX Bluescope. Ngói lợp: Ngói Nhật Kamaki 07 Láng (bảo hành màu sắc 10 năm) Nhà thầu/ Thiết kế: anh Đáng. Cung cấp vật tư và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNG

CHỊ PHÁP - LIÊN HƯƠNG

Diện tích mái: 180 m2
Thời gian khởi công dàn mái: 07/2020
Thời gian thi công dàn mái: 12 - 15 ngày
Sản phẩm: hệ kèo thép mạ hợp kim nhôm kẽm Smartruss AZ200 của NSX Bluescope
Ngói lợp: Ngói Nhật Kamaki 07 Láng (bảo hành màu sắc 10 năm)
Nhà thầu/ Thiết kế: anh Đáng.
Cung cấp vật tư và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNG
Tag:
Lên top
Top