slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Thiết kế 3D  - Anh Tâm (Phú Long)
29

TH 03

1610 lượt xem

Thiết kế 3D - Anh Tâm (Phú Long)

Thiết kế 3D - Anh Tâm (Phú Long)

Thiết kế phần móng 

Thiết kế phần tường và trụ

Thiết kê phần mái dưới

Thiết kế phần mái trên

Thiết kế phần ngói trên của sổ

Thiết kế phần cửa cho ngôi nhà

Hoàn tất mô hình 3D cho một ngôi nhà
Tag:
Lên top
Top