slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
...Từng là thành viên tập thể Hùng Hưng
17

TH 10

1024 lượt xem

...Từng là thành viên tập thể Hùng Hưng

...Từng là thành viên tập thể Hùng Hưng

Lê Chiêu Sơn

Tên nhân viên: Lê Chiêu Sơn - Sinh năm: 1981

Chức vụ: kỹ thuật viên

Phòng kỹ thuật

Thời gian làm việc: từ 05/2018 đến 07/2019 
Lý do nghỉ việc: việc cá nhân gia đình.

 

 

Phạm Quang Hòa

Tên nhân viên: Phạm Quang Hòa - Sinh năm: 07/02/1981

Phòng giao hàng
Chức vụ: 
lái xe 
Thời gian làm việc: từ 03/2019 đến 07/2019
Lý do nghỉ việc: việc cá nhân gia đình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NGUYỄN THỊ KIM CHI
Tên nhân viên: NGUYỄN THỊ KIM CHI - Sinh năm: 1986
Chức vụ: Nhân viên kinh doanh
Thời gian làm việc: 04/2020 - 04/2021

Lý do nghỉ việc: Công việc gia đình
 

Trần Tân

Tên nhân viên: Trần Tân - Sinh năm: 1985 
Phòng Kỹ Thuật
Chức vụ: Thiết kế kỹ thuật
Thời gian làm việc: 2014 - 2015
Đánh giá của công ty: hòa đồng, sáng tạo, tập trung cao trong công việc
Lý do nghỉ việc: Công việc gia đình


 

 

 

Trần Dư

Tên nhân viên: Trần Dư - Sinh năm: 1980.
Phòng kinh doanh
Chức vụ: Nhân viên kinh doanh.
Thời gian làm việc: 04/11/2013 đến ngày 31/05/2014
(3 tháng thực tập; 3 tháng chính thức)
Lý do nghỉ việc: Công việc gia đình

Lê Thị Bích Thảo 

Tên nhân viên: Lê Thị Bích Thảo - Sinh năm: 1985
Phòng kế toán
Chức vụ: Nhân viên kế toán
Thời gian làm việc: 01/07/2008 đến ngày 31/03/2013  (5 năm liên tục)
Lý do nghỉ việc: Công việc gia đình
Đánh giá của công ty: gắn bó nhiều năm, khéo léo, làm việc có nguyên tắc.

Phạm Đắc Khải

Tên nhân viên: Phạm Đắc Khải - Sinh năm: 
Phòng Kỹ Thuật
Chức vụ: Thiết kế kỹ thuật
Thời gian làm việc: Tháng 4 năm 2016 đến 04/2017

 

Lê Minh Sơn

Tên nhân viên: LÊ MINH SƠN - Sinh năm: 1989
Phòng Kỹ Thuật
Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật: 
Thời gian làm việc: 2015 - 2017
Đánh giá của công ty: Đại học Kiến Trúc, năng lực tập trung cao, tình cảm và trung thực.

 

 

 

 

Tag:
Lên top
Top