slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Chú Hiếu - Hàm Liêm - Mái Nhật - Dầm - Khung kèo Zacs Inok - Nakamura
16

TH 05

398 lượt xem

Chú Hiếu - Hàm Liêm - Mái Nhật - Dầm - Khung kèo Zacs Inok - Nakamura

CHÚ HIẾU - HÀM LIÊM

Diện tích mái:154,27m2
Thời gian khởi công dàn mái: 05/2021
Thời gian thi công dàn mái: 07- 10 ngày
Sản phẩm: hệ kèo thép mạ hợp kim nhôm kẽm XÀ GỒ ZACS AZ70 của NSX Bluescope. 
Ngói lợp: Ngói Nakamura
Nhà thầu /thiết kế : 
Cung cấp vật tư và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNG.
Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top