slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
CHÚ HIẾU - HÀM LIÊM
16

TH 05

235 lượt xem

CHÚ HIẾU - HÀM LIÊM

CHÚ HIẾU - HÀM LIÊM

Diện tích mái:154,27m2
Thời gian khởi công dàn mái: 05/2021
Thời gian thi công dàn mái: 07- 10 ngày
Sản phẩm: hệ kèo thép mạ hợp kim nhôm kẽm XÀ GỒ ZACS AZ70 của NSX Bluescope. 
Ngói lợp: Ngói Nakamura
Nhà thầu /thiết kế : 
Cung cấp vật tư và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNG.
Tag:
Lên top
Top