slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
CHÚ BẢY THÔI - THẦU NHÃ - TÁNH LINH
22

TH 11

247 lượt xem

CHÚ BẢY THÔI - THẦU NHÃ - TÁNH LINH

CHÚ BẢY THÔI - THẦU NHÃ - TÁNH LINH

Diện tích mái: 322,76m2
Thời gian khởi công dàn mái: 11/2020
Thời gian thi công dàn mái: 12-15 ngày
Sản phẩm: hệ kèo thép mạ hợp kim nhôm kẽm XÀ GỒ ZACS AZ70 của NSX Bluescope. 
Ngói lợp: Ngói đồng nai tráng men
Nhà thầu /thiết kế : Anh Nhã
Cung cấp vật tư và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNG.
Tag:
Lên top
Top