slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Anh Ân - Tân Nghĩa - Mái nhật - Dầm - Khung kèo Zacs Inok- Ngói Đồng Nai tráng men 10v
27

TH 10

492 lượt xem

Anh Ân - Tân Nghĩa - Mái nhật - Dầm - Khung kèo Zacs Inok- Ngói Đồng Nai tráng men 10v

ANH ẨN - TÂN NGHĨA

Diện tích mái: 245,9 m2
Thời gian khởi công dàn mái: 10/2021
Thời gian thi công dàn mái: 10- 12 ngày
Sản phẩm: hệ kèo thép mạ hợp kim nhôm kẽm XÀ GỒ ZACS AZ70 của NSX Bluescope. 
Ngói lợp: Ngói Đồng Nai tráng men 10v
Nhà thầu /thiết kế : Anh Tài
Cung cấp vật tư và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNG.
Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top