slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
ANH NHÂN - BAU BÀU
27

TH 04

224 lượt xem

ANH NHÂN - BAU BÀU

ANH NHÂN - BAU BÀU

Diện tích mái: 251,6m2
Thời gian khởi công dàn mái: 10/2021
Thời gian thi công dàn mái: 10- 12 ngày
Sản phẩm: hệ kèo thép mạ hợp kim nhôm kẽm XÀ GỒ ZACS AZ70 của NSX Bluescope. 
Ngói lợp: Ngói Sunrise màu S17
Nhà thầu /thiết kế : Anh Tuấn
Cung cấp vật tư và thi công : nhà phân phối HÙNGHƯNG.
Tag:
Lên top
Top