slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Chú Thành - Chí Công - Kèo cánh dơi C150 dày 1,8ly - Mè Smartruss - ngói Viglacera
03

TH 07

227 lượt xem

Chú Thành - Chí Công - Kèo cánh dơi C150 dày 1,8ly - Mè Smartruss - ngói Viglacera

Khách hàng: Chú Võ Đức Thành

Địa chỉ: Xóm 2, thôn Thanh Lương, xã Chí Công, Tuy Phong, BT
Diện tích mái: 168 m2
Thời gian khởi công dàn mái: 06/2021
Thời gian thi công dàn mái: 08-10 ngày
Sản phẩm: C150 kẽm dày1,8 ly và mè Smartruss Activate của NSX Bluescope.
Ngói lợp: Ngói Nhật Sunrise
Nhà thầu: Thầu Đệ
Cung cấp vật tư và thi công: Mái ngói Hùng Hưng,
Tag:
Lên top
Top