slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà thờ Mũi Né - Thay mái tôn - Kèo cánh dơi C150, mè Smartruss. Ngói Sunrise
05

TH 07

169 lượt xem

Nhà thờ Mũi Né - Thay mái tôn - Kèo cánh dơi C150, mè Smartruss. Ngói Sunrise

Khách hàng: Nhà phụng vụ, giáo xứ Mũi Né

Địa chỉ: Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận

Diện tích mái: 200m2

Thời gian khởi công phần mái: 01/2020

Thời gian thi công phần mái: 08-10 ngày

Khung cũ: khung gỗ

Khung thép mới: Hệ khung mới C150 dày 1,8 ly và mè Smartruss của NSX Bluescope 

Ngói lợp: Ngói Nhật Sunrise

Nhà thầu chính: nhà thờ

Cung cấp vật tư và thi công: Mái ngói Hùng Hưng

Tag:
Lên top
Top