slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Cafe Uyên Chi - Ngã 3 Bàu Trắng - Mái Nhật - Khung kèo Smartruss - Nippon
03

TH 01

1991 lượt xem

Cafe Uyên Chi - Ngã 3 Bàu Trắng - Mái Nhật - Khung kèo Smartruss - Nippon

QUÁN CAFE UYÊN CHI - ÔNG TRẦN HỒNG HÀ, NGÃ 3 BÀU TRẮNG, KP LƯƠNG NAM, TT LƯƠNG SƠN, BẮC BÌNH, BT.
Diện tích mái: 95m2
Thời gian khởi công dàn mái: 03/01/2015
Thời gian thi công dàn mái: 4 ngày
Sản phẩm: Hệ thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS
Hệ vì kèo 2 lớp
Ngói TNC-NIPPON sóng nhỏ
Nhà thầu: anh Thiện - Bắc Bình
Cấp vật tư thép, ngói, và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG

 
Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top