slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà thờ giáo xứ Lương Sơn, Thị trấn Lương Sơn, Bắc Bình, BT
21

TH 05

2116 lượt xem

Nhà thờ giáo xứ Lương Sơn, Thị trấn Lương Sơn, Bắc Bình, BT

NHÀ THỜ GIÁO XỨ LƯƠNG SƠN,THỊ TRẤN LƯƠNG SƠN, BẮC BÌNH, BT
Cha quản xứ: Cha Luật
Diện tích trần: 1.800 m2
Thời gian khởi công trần CEIDEK: 25/4/2015
Thời gian thi công dàn trần CEIDEK: 30 ngày
Sản phẩm: Tấm trần thép CEIDEK (NS Bluescope Lysaght)
Trần chính màu trắng sữa (Sidney White); 4 thánh giá chìm và chỉ viền màu xanh lưu ly; cung thánh giật cấp.
Nhà thầu chính: anh Thiện Bắc Bình
Tư vấn thiết kế, cấp vật tư và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG

Xem VIDEO CLIP HÙNG HƯNG quay thi công thực tế công trình này: bấm vào đây
Lễ cung hiến: bấm vào đây
 
Tag:
Lên top
Top