slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà Thờ giáo xứ Gia Canh, Định Quán, Đồng Nai
12

TH 08

2052 lượt xem

Nhà Thờ giáo xứ Gia Canh, Định Quán, Đồng Nai

NHÀ THỜ GIÁO XỨ GIA CANH, ĐỊNH QUÁN, ĐỒNG NAI
Cha quản xứ: Cha Phạm Hoài Vũ
Tình trạng nhà thờ cũ: Cột, dầm gỗ bị mục theo thời gian không đảm bảo kết cấu; xương trần bằng gỗ cũng đã mục gãy làm phần trần tôn bị uốn cong.
Giải pháp:
1) Lập hệ đỡ giàn kèo thép V và toàn bộ diện tích mái tôn 1.000 m2;
2) Thay mới trụ và dầm gỗ bằng trụ dầm thép H300;
3) Thay mới bằng hệ trần thép LYSAGHT CEIDEK 800 m2.
- Thời gian thi công hệ đỡ tạm và thay dầm trụ: 12 ngày
- Thời gian thi công phần trần CEIDEK: 45 ngày
- Ngày khởi công: 14/07/2015
Sản phẩm: Tấm trần thép CEIDEK (NS Bluescope Lysaght)
Tư vấn thiết kế, cấp vật tư và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG

Xem VIDEO CLIP HÙNG HƯNG quay thi công thực tế công trình này: bấm vào đây

Hình ảnh nhà thờ cũ
 Hình ảnh đang thi công đỡ, thay dầm trụ

Hình ảnh 3D thiết kế

 
Tag:
Lên top
Top