slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
LÊ NGỌC ĐẠI
21

TH 11

708 lượt xem

LÊ NGỌC ĐẠI

LÊ NGỌC ĐẠI

Tên nhân viên: NGUYỄN NGỌC ĐẠI - Sinh năm: 1973
Chức vụ: Thủ kho
Thời gian làm việc: từ 2010 đến nay 
Đánh giá của công ty: nhân viên có trách nhiệm, trung thực, chăm chỉ.

 


 
 


 
 
Tag:
Lên top
Top