slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Lê Minh Sơn
24

TH 04

87 lượt xem

Lê Minh Sơn

Tên nhân viên: LÊ MINH SƠN - Sinh năm: 1989
Phòng Kỹ Thuật
Chức vụ: Thiết kế kỹ thuật
Thời gian làm việc: 
Đánh giá của công ty: Đại học Kiến Trúc, nhiều kinh nghiệm...

  
Tag:
Lên top
Top