slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
A Phong - Km24 - Hàm Minh - HTN - Bình Thuận
18

TH 01

1832 lượt xem

A Phong - Km24 - Hàm Minh - HTN - Bình Thuận

Nhà Ở Gia Đình - Ông: Nguyễn Thanh Phong - Km24 Hàm Minh - HTN - Bình Thuận
Diện tích mái: 240m2
Thời gian khởi công dàn mái: 1/2018
Thời gian thi công dàn mái: 12 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ cường độ cao XÀ GỒ
SMARTRUSS AZ200 
Ngói lợp: 
Ng
ói TNC Nippon màu 09 bảo hành 15 năm
Nhà thầu chính: THẦU PHƯƠNG
Đơn vị cung cấp vật tư và thi công : nhà phân phối HÙNG HƯNG
Xem VIDEO CLIP HÙNG HƯNG quay thi công thực tế: bấm vào đây
 

 
Tag:
Lên top
Top