slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
HUỲNH TRUNG LƯƠNG
19

TH 03

57 lượt xem

HUỲNH TRUNG LƯƠNG

Tên nhân viên:  HUỲNH TRUNG LƯƠNG - Sinh năm: 05/06/1992
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
Thời gian làm việc: 
Đánh giá của công ty: nhân viên có năng lực, trung thực, chăm chỉ.

 Tag:
Lên top
Top