slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
NGUYỄN THỊ LỢI
19

TH 03

702 lượt xem

NGUYỄN THỊ LỢI

NGUYỄN THỊ LỢI
 
Tên nhân viên: NGUYỄN THỊ LỢI   - Sinh năm: 20/12/1987
Chức vụ: Nhân viên bán hàng và thu nợ
Thời gian làm việc: đang làm việc đến nay
Đánh giá của công ty: nhân viên chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm.
 
 
 
 
 


 
Tag:
Lên top
Top