slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
NGUYỄN CÔNG HÙNG
19

TH 03

583 lượt xem

NGUYỄN CÔNG HÙNG

NGUYỄN CÔNG HÙNG

Tên nhân viên: NGUYỄN CÔNG HÙNG - Sinh năm: 28/08/1985
Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
Thời gian làm việc: đang làm việc đến nay.
Kinh nghiệm làm việc: nhiều năm kinh nghiệm.
Đánh giá của công ty: trung thực, có trách nhiệm, chăm chỉ, vui tính.

 


 
 
Tag:
Lên top
Top