slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
TĂNG DƯƠNG QUỐC SĨ
19

TH 03

779 lượt xem

TĂNG DƯƠNG QUỐC SĨ

TĂNG DƯƠNG QUỐC SĨ
 
Tên nhân viên: TĂNG DƯƠNG QUỐC SĨ - Sinh năm: 27/08/1993
Chức vụ: Phụ trách kinh doanh
Thời gian làm việc: đang làm việc
Kinh nghiệm công tác: từng là cửa hàng trưởng Chi nhánh Tôn Hoa Sen Bình Thuận
Đánh giá của công ty: nhân viên có năng lực, siêng năng, có mục tiêu.
 
Tag:
Lên top
Top