slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nguyễn Thế Quang
21

TH 11

1041 lượt xem

Nguyễn Thế Quang

Tên nhân viên: Nguyễn Thế Quang - Sinh năm: ...............
Phòng kinh doanh
Chức vụ: Nhân viên kinh doanh
Thời gian làm việc: 12/09/2012 đến ngày 12/08/2013  (10 tháng)
Lý do nghỉ việc: Công việc gia đình


 Tag:
Lên top
Top