slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Trần Dư
21

TH 11

1073 lượt xem

Trần Dư

Tên nhân viên: Trần Dư - Sinh năm: ...............
Phòng kinh doanh
Chức vụ: Nhân viên kinh doanh
Thời gian làm việc: 04/11/2013 đến ngày 31/05/2014  (3 tháng thực tập; 3 tháng chính thức)
Lý do nghỉ việc: Công việc gia đình

 

Tag:
Lên top
Top