slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Trần Tấn Thanh (Nhân viên xuất sắc)
21

TH 11

1062 lượt xem

Trần Tấn Thanh (Nhân viên xuất sắc)

Tên nhân viên: Trần Tấn Thanh - Sinh năm: ...............
Phòng giao nhận hàng
Chức vụ: Nhân viên lái xe và giao hàng
Thời gian làm việc: 17/10/2011 đến ngày 31/03/2014  (2 năm 5 tháng)
Lý do nghỉ việc: Công việc gia đình
Đánh giá của công ty: Nhân viên trung thực, chăm chỉ, có tinh thần kỷ luật cao.

 

Tag:
Lên top
Top