slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Đỗ Xuân Trịnh
26

TH 11

1054 lượt xem

Đỗ Xuân Trịnh

Tên nhân viên: Đỗ Xuân Trịnh  - Sinh năm: ...............
Phòng thiết kế
Chức vụ: Nhân viên thiết kế
Thời gian làm việc: 04/03/2013 đến ngày 13/03/2014 (3 tháng tập sự, 9 tháng chính thức)
Lý do nghỉ việc: Công việc gia đình

 

Tag:
Lên top
Top