slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Hồ Lê Trung Hiển
03

TH 03

13 lượt xem

Hồ Lê Trung Hiển

Tên nhân viên: HỒ LÊ TRUNG HIỂN - Sinh năm: 1990
Phòng kinh doanh
Chức vụ: Nhân viên kinh doanh
Thời gian làm việc: 27/11/2015 đến 2016
Đánh giá của công ty:...............................

 
Tag:
Lên top
Top