slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Dương Xuân Diệu
19

TH 03

40 lượt xem

Dương Xuân Diệu

Tên nhân viên: DƯƠNG XUÂN DIỆU - Sinh năm: 
Phòng Kinh Doanh
Chức vụ: Nhân viên kinh doanh
Thời gian làm việc: 31/3/2015 đến 7/2015
Đánh giá của công ty: ....

 

 

Tag:
Lên top
Top