slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Trần Tân (Nhân viên khá)
19

TH 03

9 lượt xem

Trần Tân (Nhân viên khá)

Tên nhân viên: Trần Tân - Sinh năm: 
Phòng Kỹ Thuật
Chức vụ: Thiết kế kỹ thuật
Thời gian làm việc: 
Đánh giá của công ty: chuyên thiết kế mỹ thuật, nhiều ý tưởng

 

Tag:
Lên top
Top