slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
LÊ VĂN TRÀ
21

TH 11

1648 lượt xem

LÊ VĂN TRÀ

LÊ VĂN TRÀ
LÊ VĂN TRÀ - Sinh năm 1975
Chủ tịch kiêm giám đốc
Cử nhân trường Đại học KHXH & NV tp Hồ Chí MInh
Thành viên Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận
 

 
 
Tag:
Lên top
Top