slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Phạm Đắc Khải
29

TH 04

19 lượt xem

Phạm Đắc Khải

Tên nhân viên: Phạm Đắc Khải - Sinh năm: 
Phòng Kỹ Thuật
Chức vụ: Thiết kế kỹ thuật
Thời gian làm việc: Tháng 4 năm 2016 đến 04/2017
Đánh giá của công ty: nỗ lực.

 

 
Tag:
Lên top
Top