slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Resort  LOTUS - Hàm Tiến - Mái Nhật - Dầm - Khung kèo Smartruss- Ngói Đồng Tâm
02

TH 06

2057 lượt xem

Resort LOTUS - Hàm Tiến - Mái Nhật - Dầm - Khung kèo Smartruss- Ngói Đồng Tâm

RESORT LOTUS, HÀM TIẾN, MŨI NÉ, PHAN THIẾT, BT

Thời gian khởi công dàn mái: 02/06/2014
Thời gian thi công dàn mái: 15 ngày
Sản phẩm:Hệ thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS và ngói Đồng Tâm
Hệ vì kèo 2 lớp
Nhà thầu chính: anh Niên Tân Gia Ba
Đơn vị tư vấn, thiết kế và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG  


Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top