slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nguyễn Duy Thái
16

TH 04

79 lượt xem

Nguyễn Duy Thái

Tên nhân viên: Nguyễn Duy Thái - Sinh năm: 1981
Phòng Kinh Doanh
Chức vụ: nhân viên kinh doanh
Thời gian làm việc: từ 07/2018 đến 01/2019 (2 tháng thử việc, 5 tháng chính thức)
Lý do nghỉ việc: việc cá nhân gia đình.

Đánh giá của công ty: ....

 

Tag:
Lên top
Top