slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
THIỀN VIỆN TỪ LÂM - HÀM ĐỨC
21

TH 09

1605 lượt xem

THIỀN VIỆN TỪ LÂM - HÀM ĐỨC

THIỀN VIỆN TỪ LÂM - HÀM ĐỨC
Diện tích mái: 730 m2
Thời gian khởi công dàn mái: 9/2019
Thời gian thi công dàn mái: 20-25 ngày
Sản phẩm: hệ giàn mái thép mạ hợp kim nhôm kẽm cường độ cao XÀ GỒ ZACS AZ70
Ngói lợp: Ngói Mỹ Xuân 22 viên
Cung cấp vật tư và thi công :
 nhà phân phối HÙNG HƯNG 
Tag:
Lên top
Top