slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
NGUYỄN THỊ KIM CHI
06

TH 10

339 lượt xem

NGUYỄN THỊ KIM CHI

NGUYỄN THỊ KIM CHI
 
Tên nhân viên: NGUYỄN THỊ KIM CHI - Sinh năm: 1986
Chức vụ: Nhân viên kinh doanh
Thời gian làm việc: đang làm việc đến nay.
Kinh nghiệm công tác: từng kinh doanh trong ngành VLXD nhiều năm.
Đánh giá của công ty: hòa nhã nhưng mạnh mẽ, chăm chỉ và cầu tiến.
 
 
 
Tag:
Lên top
Top