slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
ĐỖ NGỌC MINH
06

TH 10

331 lượt xem

ĐỖ NGỌC MINH

ĐỖ NGỌC MINH 

Tên nhân viên: ĐỖ NGỌC MINH  - Sinh năm: 23/08/1994
Chức danh: Kỹ sư
Chức vụ: Nhân viên Phòng Kỹ thuật
Thời gian làm việc: đang làm việc đến nay
Kinh nghiệm công tác: kỹ sư từ tp HCM
Đánh giá của công ty: nhân viên có năng lực, mạnh mẽ, trung thực.

Tag:
Lên top
Top