slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
ĐINH CHÍ THÀNH
06

TH 10

704 lượt xem

ĐINH CHÍ THÀNH

 

Tên nhân viên: ĐINH CHÍ THÀNH  - Sinh năm: 06/05/1993

Chức danh: Kỹ sư
Chức vụ: Nhân viên Phòng Kỹ thuật
Thời gian làm việc: đang làm việc đến nay
Kinh nghiệm công tác: kinh qua chức danh kỹ sư kết cấu và giám sát
Đánh giá của công ty: nhân viên có năng lực, siêng năng, có mục tiêu.

 

Tag:
Lên top
Top