slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
VÕ HUỲNH MINH THẢO
06

TH 10

181 lượt xem

VÕ HUỲNH MINH THẢO

VÕ HUỲNH MINH THẢO

Tên nhân viên: Võ Huỳnh Minh Thảo - Sinh năm 1984

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh
Thời gian làm việc: 
Kinh nghiệm công tác: từng là cửa hàng trưởng Viễn thông A
Đánh giá của công ty: kinh nghiệm, mềm mỏng, có tinh thần cầu tiến.
 
Tag:
Lên top
Top