slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
TRẦN VĂN THANH
01

TH 04

557 lượt xem

TRẦN VĂN THANH

TRẦN VĂN THANH
Tên nhân viên: TRẦN VĂN THANH - Sinh năm: 06/07/1993
Chức vụ: Nhân viên kinh doanh
Thời gian làm việc: đang làm việc
Kinh nghiệm công tác: từng là cửa hàng trưởng Chi nhánh Tôn Hoa Sen Đức Linh, Bình Thuận
Đánh giá của công ty: nhân viên có năng lực, siêng năng, quyết tâm.
 
 

 

Tag:
Lên top
Top