slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
NGUYỄN THỊ BÍCH CHI
21

TH 11

1670 lượt xem

NGUYỄN THỊ BÍCH CHI

NGUYỄN THỊ BÍCH CHI

NGUYỄN THỊ BÍCH CHI - Sinh năm: 1985
Phó giám đốc phụ trách kinh doanh

Phó chủ tịch Hội doanh nhân quốc tế BNI - nhóm Sandune Bình Thuận
 

 

 

 

 

 

 

 
Tag:
Lên top
Top