slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Biệt thư vườn - anh Nguyễn Văn Tư, KM28, HTN, Bình Thuận
16

TH 07

1596 lượt xem

Biệt thư vườn - anh Nguyễn Văn Tư, KM28, HTN, Bình Thuận

BIỆT THỰ VƯỜN - ANH NGUYỄN VĂN TƯ, KM28, HUYỆN HÀM THUẬN NAM, TỈNH BÌNH THUẬN
Diện tích mái: 160 m2
Thời gian khởi công dàn mái: ngày 16/07/2013
Thời gian thi công dàn mái: 4 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS
Hệ vì kèo: 2 lớp
Ngói lợp: ngói thái SCG
Nhà thầu chính: anh Đệ 30
Đơn vị tư vấn, thiết kế và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG
Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top