slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà ở: Anh Hà Văn Đức - Hàm Minh, Hàm Thuận Nam
14

TH 12

1562 lượt xem

Nhà ở: Anh Hà Văn Đức - Hàm Minh, Hàm Thuận Nam

NHÀ ANH HÀ VĂN ĐỨC, THÔN MINH HOÀ, XÃ HÀM MINH, HÀM THUẬN NAM, BÌNH THUẬN
Diện tích mái: 150 m2
Thời gian khởi công dàn mái: 23/12/2012
Thời gian thi công dàn mái: 4 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS ( úc)
Hệ vì kèo : 2 lớp
Nhà thầu chính: Anh Đệ 30
Đơn vị tư vấn, thiết kế và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG 
Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top