slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Biệt Thụ Vườn - Ông Trương Văn Bảy, Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
20

TH 07

1666 lượt xem

Biệt Thụ Vườn - Ông Trương Văn Bảy, Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Biệt Thụ Vườn - Ông Trương Văn Bảy, Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Diện tích mái: 340 m2
Thời gian khởi công dàn mái: 15/7/2014
Thời gian thi công dàn mái: 10 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS (Úc)
Hệ vì kèo: 2 lớp
Ngói Nhật Bản TNC - NIPPON
Nhà thầu chính:Anh Sáu
Đơn vị tư vấn thiết kế, cấp vật tư và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG
 

 

 

Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top