slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Nhà phố - Bà Đào Thị Hoàng Châu, Km 12, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
28

TH 12

1600 lượt xem

Nhà phố - Bà Đào Thị Hoàng Châu, Km 12, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

NHÀ PHỐ - BÀ ĐÀO THỊ HOÀNG CHÂU, THÔN DÂN BÌNH, HÀM KIỆM, HÀM THUẬN NAM, BÌNH THUẬN
Diện tích mái: 198 m2
Thời gian khởi công dàn mái: 28/12/2014
Thời gian thi công dàn mái: 15 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS (Úc)
Hệ vì kèo: 2 lớp
Ngói Nhật Bản TNC - NIPPON
Nhà thầu chính: anh Quốc
HTN
Đơn vị tư vấn thiết kế, cung cấp  và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG  

Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top