slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Biệt thự vườn - anh Huỳnh Minh Thanh, Thôn 1, Hàm Liêm, HTB, Bình Thuận
11

TH 05

1616 lượt xem

Biệt thự vườn - anh Huỳnh Minh Thanh, Thôn 1, Hàm Liêm, HTB, Bình Thuận

BIỆT THỰ VƯỜN - ANH HUỲNH MINH THANH, THÔN 1, XÃ HÀM LIÊM, HUYỆN HÀM THUẬN BẮC, BÌNH THUẬN
Diện tích mái: 265 m2
Thời gian khởi công dàn mái: 30/05/2013
Thời gian thi công dàn mái: 4 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS
Hệ vì kèo: 2 lớp
Ngói Nhật Bản Nakamura 2 màu đỏ đen
Đơn vị tư vấn thiết kế, cung cấp và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG

 Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top