slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Biệt thự vườn - Cô Bùi Thị Hoà (cô Bài), Thôn Minh Hoà, Hàm Minh, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
06

TH 12

1582 lượt xem

Biệt thự vườn - Cô Bùi Thị Hoà (cô Bài), Thôn Minh Hoà, Hàm Minh, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Biệt thự vườn - Cô Bùi Thị Hoà (cô Bài), Thôn Minh Hoà, Hàm Minh, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Diện tích mái: 296 m2
Thời gian khởi công dàn mái: 06/12/2014 
Thời gian thi công dàn mái: 12 ngày
Sản phẩm: Hệ thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS
Hệ vì kèo 2 lớp
Ngói Thái SCG
Nhà thầu chính: anh Điệp KM 37
Tư vấn thiết kế, cấp vật tư và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG

Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top