slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
Biệt thự vườn - Ông Nguyễn Văn Bảy, Hàm Thạnh, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
25

TH 11

1543 lượt xem

Biệt thự vườn - Ông Nguyễn Văn Bảy, Hàm Thạnh, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Biệt thự vườn - Ông Nguyễn Văn Bảy, Hàm Thạnh, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Diện tích mái: 235 m2
Thời gian khởi công dàn mái: 25/11/2014
Thời gian thi công dàn mái: 10 ngày
Sản phẩm: thép mạ trọng lượng nhẹ SMARTRUSS (Úc)
Hệ vì kèo: 2 lớp
Ngói Nhật Bản TNC - NIPPON
Nhà thầu chính:Thầu Nhựt Hàm Thạnh
Đơn vị tư vấn thiết kế, cấp vật tư và thi công: nhà phân phối HÙNG HƯNG
Tag:
Bài viết liên quan
Lên top
Top